:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  13°C mgła

Budżet powiatu na rok 2018 – ponad 21 mln zł na inwestycje

W grudniu, radni powiatu garwolińskiego jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2018-2029.

 

Projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2029 zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje stałe rady powiatu. Oba projektu uzyskały również pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Projekt budżetu powiatu na rok 2018 przedstawił podczas sesji rady powiatu starosta garwoliński Marek Chciałowski. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 111 mln 308 tys 549 zł, a wydatki w wysokości 113 mln 35 tys. 549 zł. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, stanowiąca planowany deficyt budżetu wynosi 1 mln 727 tys. zł. Deficyt ten oraz planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających na rok 2018 w wysokości 3 mln 273 tys. zł, zaplanowano pokryć nowymi przychodami z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Budżet powiatu zakłada, że w 2018 roku dochody bieżące wyniosą 100 mln 47 tys. 731 zł, a dochody majątkowe 11 mln 260 tys. 818 zł, z tego ze źródeł zewnętrznych 4 mln 809 tys. 818 zł. Wydatki bieżące sięgną kwoty 92 mln 2 tys. 854 zł. Na inwestycje samorząd powiatu przeznaczy w tym roku 21 mln 25 tys. 695 zł. Stanowi to ponad 18% ogólnej sumy planowanych wydatków. Na tę kwotę składają się: środki z Unii Europejskiej (127 tys. 259 zł), dotacje z budżetu państwa (2 mln 270 tys. 527 zł), środki od innych jednostek samorządu terytorialnego (2 mln 411 tys. 932 zł) oraz środki własne (16 mln 215 tys. 877 zł, w tym 6 mln 451 tys. zł ze sprzedaży mienia, 727 tys. zł przychodów zwrotnych i 1 mln zł wolnych środków).

 

W co inwestuje powiat?

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach: transport i łączność – 10 mln 153 tys. 729 zł, administracja publiczna – 6 mln 929 tys. 538 zł głównie na budowę nowej siedziby starostwa oraz w dziale oświata i wychowanie – kwota 3 mln 210 zł. Wydatki majątkowe w innych działach budżetu sięgną kwoty 732 tys. 428 zł i obejmują m.in.: dotację dla SPZOZ w Garwolinie na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie e-zdrowie (250 tys. zł), dotację dla KPP w Garwolinie na budowę parkingu (10 tys. zł), dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację wieloletniego programu „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji (272 tys. 428 zł) oraz 127 tys. 259 zł na poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowościach Kolonia Izdebno, Trzcianka, Miętne i Garwolin. Samorząd powiatu przeznaczy także 250 tys. zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki PKS w Garwolinie.

 

W 2018 roku zaplanowano przebudowę dróg:

– nr W Stara Wieś – Wólka Dłużniewska – Parysów, nr 1314 ul. Kościuszki w gm. Parysów – jest to inwestycja realizwana przy współudziale środków z samorządu województwa mazowieckiego (1 mln 353 tys. 559 zł) i środków gminy Parysów (307 tys. 373 zł);


– nr 1345W od drogi nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa do drogi nr 801 w mieście Łaskarzew – inwestycja przy udziale środków z budzetu państwa (1 mln 818 tys. 291 zł);


– nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice (ul. Polna w Garwolinie) – jest to inwestycja przy udziale środków z budżetu państwa (452 tys. 336 zł) i dotacji miasta Garwolin (151 tys. zł).


Największymi zadaniami w działach związanych z oświata i edukacją są: modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie (2 mln 200 tys. zł), wymiana instalacji wewnętrznych i remont budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie (390 tys. zł) oraz modernizacja instalacji sanitarnej i burzowej w Zespole Szkół w Miętnem (200 tys. zł).

 

– Zadłużenie powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w trakcie roku 2018 zostanie zwiększone o kwotę 727 tys. zł do wysokości 26 tys. 425 tys. 613 zł. Planowana na koniec roku 2018 kwota zadłużenia stanowi 23,74% przewidzianego planu dochodów na rok 2018. Wzrost zadłużenia ma związek z programem inwestycyjnym – mówił starosta Chciałowski, który dodał, że ma nadzieję, że zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, od roku 2019 zadłużenie powiatu będzie się zmniejszać.

 

Radni powiatu garwolińskiego jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na rok 2018 oraz podjęli uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2029. Starosta Marek Chciałowski w imieniu zarządu powiatu podziękował radnym za jednomyślne głosowanie.

 

ur

 


Budżet powiatu na rok 2018 – ponad 21 mln zł na inwestycje komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na eGarwolin.pl