:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
PILNE

Burmistrz Marzena Świeczak z wotum zaufania i absolutorium

Inne Miejskie, Burmistrz Marzena Świeczak wotum zaufania absolutorium - zdjęcie, fotografia
Portal eGarwolin.pl 25/06/2019 21:56

Dziś radni miasta Garwolina udzielili burmistrz Marzenie Świeczak wotum zaufania za rok 2018 i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Głosowanie poprzedziło przedstawienie raportu o stanie miasta Garwolina w 2018 roku oraz dyskusja nad dokumentem i realizowanymi w mieście inwestycjami.

Podczas 9. sesji rady miasta Garwolina, która odbyła się we wtorek 25 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie burmistrz Marzena Świeczak przedstawiła raport o stanie miasta w 2018 roku i poprosiła radę o udzielenie jej wotum zaufania za miniony rok. Burmistrz zaznaczyła, że był to rok szczególny, ponieważ do listopada stanowisko burmistrza miasta piastował Tadeusz Mikulski i raport w głównej mierze dotyczy działań poprzedniego włodarza. Wotum zaufania jednak rada udziela nowej burmistrz, która objęła to stanowisko po listopadowych wyborach.

Po przedstawieniu raportu, w którym znalazły się między innymi informacje o finansach Garwolina, przeprowadzonych inwestycjach, celach strategicznych miasta i działaniach podejmowanych w celu ich realizacji (Pełny raport można znaleźć, klikając tutaj), burmistrz zaznaczyła, że rok 2018 w jej odczuciu zamknął się całkiem dobrze, a rok 2019 rozpoczął się bardzo dobrze. Na potwierdzenie swoich słów włodarz poinformowała, że miasto pozyskało konkretne środki zewnętrzne. 18 czerwca zapadła decyzja o tym, że miasto Garwolin otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego ponad 2 mln 103 tys. zł dofinansowania na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zbiornika retencyjnego”. Miasto uzyskało także dofinansowanie m.in. w kwocie 130 tys. zł na budowę ul. Maczka, która będzie stanowiła tzw. „małą obwodnicę” Garwolina, 95 tys. zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, 80 tys. zł na wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 5, środki w kwocie 50 tys. zł na wymianę stolarki okiennej w budynku urzędu oraz ponad 49 tys. zł na Otwartą Strefę Aktywności, dzięki czemu plac zabaw na Zarzeczu będzie dalej rozwijany.

 

Wotum zaufania od mieszkańców miasta już otrzymała

Przewodniczący rady Jarosław Jaskuła podziękował burmistrz za przedstawienie raportu i zaprosił radnych do dyskusji nad dokumentem. Radny Robert Kuźbida przyznał, że raport jest bardzo rzetelny pod względem statystycznym, ale chciałby, aby stał się on przyczynkiem do wyciągnięcia wniosków co do priorytetów strategicznych rozwoju miasta w kolejnych latach. Burmistrz zaznaczyła, ze raport ma na celu podsumowanie działań i tak został on przygotowany. Skarbnik miasta Katarzyna Nozdryn-Płotnicka podkreśliła, że w mieście zrealizowano bardzo dużo inwestycji, budżet zamknął się dobrze i pozyskano wiele środków zewnętrznych. – W moim mniemaniu wotum zaufania pani burmistrz już otrzymała. To wotum zaufania jest udzielone w listopadzie i nie na rok, nie na 2, tylko na 5 lat pani burmistrz otrzymała wotum zaufania od mieszkańców tego miasta. Panowie reprezentujecie mieszkańców tego miasta, naszego miasta. Weźcie pod uwagę to, jak głosowali ludzie – apelowała do radnych skarbnik magistratu, która wcześniej zaznaczyła, że procedura tworzenia raportu i głosowania wotum zaufania jest nowa i jest bardzo dobrym instrumentem do oceny pracy, ale może być wykorzystywana do opowiedzenia politycznego tak, jak działo się to z udzielaniem absolutorium. Katarzyna Nozdryn-Płotnicka podkreśliła, że w wielu gminach tak się stało, że ci, którzy byli za wyborem włodarza głosowali za wotum i raportem, a ci, którzy byli przeciwni wyborowi, głosowali przeciw wotum i raportowi, a jej zdaniem poglądy polityczne nie powinny mieć wpływu na ocenę pracy miasta.

 

Budżet zrealizowany praktycznie w 100 procentach

Podczas dyskusji radny Tomasz Wielgosz chciał wiedzieć, czy były planowane zadania, które nie zostały zrealizowane. Burmistrz przyznała, że nie udała się jedna inwestycja – modernizacja ulicy Kościuszki, na którą miastu nie udało się pozyskać dofinansowania. Skarbnik magistratu dodała, że planowane środki z budżetu na tę inwestycję zostały przeznaczone na realizacje innych zadań drogowych, w tym m.in. ul. Dobrej. Odmowa dofinansowania wiązała się natomiast z tym, że miasto już raz otrzymało środki na przebudowę tej drogi. Jak przypomniała skarbnik, było to w roku 2007, kiedy była oddawana do użytku obwodnica Garwolina. Katarzyna Nozdryn-Płotnicka zastanawiała się, czy rzeczywiście po 11 latach miasto nie ma prawa ubiegać się o środki na modernizację drogi, która przez ten czas uległa zniszczeniu. – W trakcie roku zwiększano wydatki inwestycyjne (…), budżet został zrealizowany praktycznie w 100 procentach i wszystkie inwestycje, które były założone, bądź zmienione, zmodernizowane, zostały zrealizowane – mówiła skarbnik, która później dodała, że deficyt miasta jest mniejszy, niż był zaplanowany.

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 80 917 428,19 zł. Dochody wykonano w kwocie 79 982 749,65 zł, co stanowi 99 % planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 78 183 379,19 zł, wykonanie w kwocie 78 256 930,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 84 302 379,19 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 82 379 912,85 zł, co stanowi 98 % ogółu planu. Na realizację wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Miasta Garwolina kwotę 8 458 785,00 zł wydatkowano kwotę 8 354 174,08 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków na inwestycje oraz 10,14 % ogółu poniesionych wydatków. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 75 843 594,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74 025 738,77 zł, co stanowi 98 % ogółu planu

Planowany na rok 2018 deficyt budżetowy w kwocie 3 384 951,00 zł zrealizowano w kwocie 2 397 163,20 zł.

Zadłużenie miasta Garwolina na koniec 2018 roku wyniosło 25 557 226,00 zł. (Dane pochodzą z raportu o stanie miasta w 2018 roku)

 

Celem nadrzędnym współpraca – Radni PiS "za"

Gdy przewodniczący rady Jarosław Jaskuła poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi ze strony mieszkańców w sprawie raportu, burmistrz podziękowała pracownikom urzędu za ciężką pracę, dzięki której udaje się rozwijać Garwolin. Po dyskusji i przerwie w obradach wiceprzewodniczący rady Andrzej Ostolski zapewnił, że radni klubu PiS będą głosowali za udzieleniem votum zaufania, mimo iż widzą pewne niedociągnięcia i wiele rzeczy do wykonania w mieście, co sygnalizują im mieszkańcy ich okręgów. Burmistrz miasta poprosiła o konkretne przykłady niedociągnięć tak, żeby kolejne raporty były przygotowane lepiej. Radny zwrócił uwagę na inwestycje, które w mieście nie zostały zrealizowane, np. chodnik przy II Armii Wojska Polskiego. Burmistrz podkreśliła, że w budżecie nie znalazły się te zadania, a o tym też on decydował, jak i cała rada, która uchwaliła ostateczny kształt budżetu. Włodarz miasta dodała, że należy brać odpowiedzialność za to, co rada uchwaliła. Radny Ostolski zaznaczył, że wielu radnych jest pierwszą kadencję i wszyscy się uczą oraz przyznał, że źle się wysłowił, a miał na myśli to, że mieszkańcy zwracają się do miasta z różnymi problemami i gdy nie  otrzymują pomocy, proszą o nią radnych. Wiceprzewodniczący dodał, że dla radnych klubu PiS celem nadrzędnym będzie współpraca, dlatego udzielą burmistrz wotum zaufania. Całą dyskusję można obejrzeć na transmisji video – kliknij tutaj. 

 

Mają zielone światło

Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Garwolina wotum zaufania za 2018 rok została podjęta przy 12 głosach „za”. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po głosowaniu przewodniczący Jarosław Jaskuła zwrócił uwagę skarbnik magistratu, że jej obawy co do politycznego głosowania nie potwierdziły się. – Bardzo cieszę się z tego wotum zaufania, bo dla mnie to jest zielone światło dla tego, co robimy wspólnie. Dziękuję i mam nadzieję, że dalej będziemy pracować wspólnie, że poglądy polityczne nie staną na przeszkodzie rozwoju i podejmowanych decyzji. Możemy się różnić, ale różnijmy się mądrze i współpracujmy tak jak to robimy do tej pory – wynik głosowania skomentowała burmistrz Świeczak.

Chwilę później radni jednomyślnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Włodarz miasta, dziękując za głosowanie podkreśliła, że jest to dla niej i pracowników urzędu miasta docenienie wkładu pracy w rozwój miasta. Po głosowaniu nie zabrakło braw i kwiatów dla burmistrz. Gratulacje Marzenie Świeczak złożyła także obecna podczas tej części sesji wicestarosta powiatu Iwona Kurowska, która podziękowała za współpracę w ramach realizacji zadań na styku miasta i powiatu oraz zapewniła, że w tego typu zadaniach najważniejsze jest dobro mieszkańców. Przedstawicielka starostwa wręczyła burmistrz Garwolina publikację książkową.

 

ur

Zdj, mater. pras, YouTube - transmisja sesji. 

Reklama

Burmistrz Marzena Świeczak z wotum zaufania i absolutorium komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

OKNA DRZWI BRAMY PLISY ROLETY

Zapraszamy do punktu sprzedaży Garwolin ul. Kościuszki 48B W ofercie : - okna PCV - drzwi wew, i zew. - bramy garażowe - drzwi stalowe - rolety (..


Operator Mieszalni/ Ważący

Od 35 lat jesteśmy liderem wśród polskich marek pod względem popularności oraz sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Dzięki..


Kupię pamiątki, książki , mapy

Kupię rzeczy związane z powiatem garwolińskim - książki, opracowania, wspomnienia, - pamiątki, medale, - mapy, - zdjęcia, - itp.


Pracownik Produkcji

Od 35 lat jesteśmy liderem wśród polskich marek pod względem popularności oraz sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Dzięki..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez egarwolin.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

E-NET Kot Krzysztof z siedzibą w Garwolin 08-400, II Armii Wojska Polskiego 47

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"