:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  0°C lekkie zachmurzenie

Konkurs plastyczny gm. Garwolin: "Portret Jana Pawła II"

Archiwum Ciekawostki, Konkurs plastyczny Garwolin

Uzdolnieni plastycznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Garwolin mogą wziąć udział w konkursie, w którym zadaniem jest stworzenie dowolną techniką portretu Jana Pawła II. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

Do udziału w konkursie zapraszają jego organizatorzy: wójt gminy Garwolin Tomasz Łysiak, Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, parafia Błogosławionego Jana Pawła II w Sulbinach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulbinach.

 

Konkurs ma zainspirować dzieci i młodzież do bliższego poznania nauki Jana Pawła II. Ponadto ma propagować wśród dzieci i młodzieży różne techniki plastyczne oraz rozwijać i zaprezentować talenty artystyczne uczestników konkursu.

 

Momenty z życia papieża

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Garwolin. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na następujące kategorie wiekowe:

I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

III grupa – uczniowie gimnazjum.

Uczniowie mają za zadanie wykonać prace w formacie A3 lub A2 dowolną techniką, pod tytułem „Portret Jana Pawła II”. Postać Jana Pawła II można przedstawić w różnych momentach życia, np. w czasie pobytu w górach, na spływie kajakowym lub podczas pielgrzymek.

 

{jb_greenbox}Ważne!!!
Format prac nie może być mniejszy niż A3.
Do konkursu nie można zgłaszać prac posiadających więcej niż jednego autora. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem szkoły.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu (do pobrania na stronie internetowej gminy Garwolin).
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych, uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych w środkach masowego przekazu.
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatorów i będą wykorzystywane do działań promocyjnych.
Składając pracę konkursową uczestnik jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.{/jb_greenbox}

Szkoła biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 5 najlepszych prac swoich uczniów w każdej grupie wiekowej,osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Garwolin

ul. Mazowiecka 16

08-400 Garwolin

Pokój 205

do dnia 14 marca 2014 r.

Jury wyłoni zwycięzców

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do 31 marca 2014 roku. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w następującym składzie: wójt gminy Garwolin Tomasz Łysiak (przewodniczący Komisji), proboszcz parafii Błogosławionego Jana Pawła II w Sulbinach ks. Andrzej Lemieszek, dyrektor Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach Kinga Smak. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. Każda praca plastyczna zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

Wyniki zostaną przekazane dyrektorom szkół, z których wyłonieni zostaną laureaci konkursu. Dl;a autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów. Przewidziane są również wyróżnienia.

 

(UG Garwolin, oprac. ur) 2014-02-07 12:53:30

Fot. L"Osservatore Romano

Konkurs plastyczny gm. Garwolin: "Portret Jana Pawła II" komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na eGarwolin.pl